Gremo CollectionUnder våren 2020 har Gremo slagits samman med Eco Log som en gemensam och heltäckande skogsmaskinsleverantör. Tillsammans fortsätter vi framåt i gula toner under namnet Eco Log.

Se Eco Logs kollektion av prolkläder och övriga prolprodukter på: https://ecologforestry.com/se/eftermarknad/?tab=4